• Η Σχολή Άννα Τσαούση-Στρατή είναι αναγνωρισμένη από το κράτος. Στα πλαίσια ίδρυσης και λειτουργίας οποιασδήποτε σχολής χορού απαιτείται άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και τα αρμόδια τμήματα πολιτισμού των κατά τόπους Νομαρχιών μετά από αυστηρό έλεγχο. Κατά συνέπεια, δικαίωμα να διδάξουν όλα τα είδη χορού έχουν μόνο όσες σχολές έχουν πάρει τη σχετική άδεια όπως ορίζει ο Ν. 1158/81 σε συνδιασμό με το Π.Δ. 457/83 και τον Ν. 1348/83.

    Η άδεια αυτή αποτελεί την επίσημη πιστοποίηση ότι πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις (κτιριακές και οργανωτικές) για την ορθή και ασφαλή διδασκαλία του έντεχνου χορού, ιδίως στις μικρές και ευαίσθητες ηλικίες. Θέματα ασφαλείας του κτιρίου, μέγεθος αιθουσών, ειδικό πάτωμα που απορροφά τους κραδασμούς στις αίθουσες διδασκαλίας, πυρόσβεση, ευρύχωρα και καθαρά αποδυτήρια είναι κάποιοι πολύ σημαντικοί παράγοντες που εξετάζονται πριν να δοθεί η τελική έγκριση λειτουργίας. Για τους παραπάνω λόγους, ο κλασικός και ο σύγχρονος χορός καθώς και η ρυθμική, δεν επιτρέπεται να διδάσκονται σε γυμναστήρια, σχολές ή εργαστήρια λαϊκών, παραδοσιακών ή ευρωπαϊκών χορών, ιδιωτικά σχολεία, ωδεία, δήμους κλπ όπου, αναπόφευκτα, οι συνθήκες διδασκαλίας είναι ελλιπείς ή πρόχειρες.

    Η διευθύντρια Άννα Τσαούση, γνωρίζοντας πόσο επικίνδυνο θα μπορούσε να αποβεί για τη μυοσκελετική ανάπτυξη των παιδιών μια μη μελετημένη προσέγγιση των κτιριακών ή διδακτικών συνθηκών, τονίζει:

    Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι οι χώροι μας φιλοξενούν παιδιά, άλλωστε είναι σχεδιασμένοι με αυτή τη τεχνογνωσία. Το έμψυχο δυναμικό, οι δάσκαλοι και οι πιανίστες, είναι πρώτα παιδαγωγοί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευθύνη από την εκπαίδευση στην παιδική, προεφηβική και εφηβική ηλικία.